MSL

Součást skupiny Publicis One v České republice

KDO JSME

MSL buduje vliv a zajišťuje účinný dopad. Jsme MSL Česká republika.

Vytváříme propojené kampaně a hodnotný kontext – jsme hlasem svých klientů. Vážíme si klientů, kteří nás inspirují, partnerů, kteří s námi spolupracují, a kolegů, jejichž inovativní myšlenky jsou základem našich komunikačních strategií.

 

 • MSL otevřela svoji pražskou kancelář v roce 2017, a stala se tak součástí jedné z největších rodin globálních komunikačních agentur a největší PR agentury v Evropě.
 • Více než 111 agentur ve 38 zemích světa.
 • Více než 3 100 lidí po celém světě; rostoucí tým profesionálů v České republice a na Slovensku.
 • Naše služby
  Korporátní komunikace
  Spotřebitelská komunikace
  Employer branding
  Komunikace ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu
  Krizová komunikace
  Udržitelnost a společenská odpovědnost
  Digitální komunikace a sociální sítě
 • Naše obory
  Cestovní ruch
  Spotřební zboží
  Potraviny, nápoje a zemědělství
  Zdravotnictví a farmaceutický průmysl
  Média a marketing

KORPORÁTNÍ KOMUNIKACE

Radíme klientům jak upevnit pozici na trhu a ochránit svoji dobrou pověst.

Reputace je měřítkem úspěchu nebo selhání. Pověst vaší společnosti jde ruku v ruce s prodejem a rozhodováním spotřebitelů. Pověst také hraje hlavní roli ve vašem působení v oblasti obchodu, politiky a životního prostředí regionu, kde podnikáte.

Pomáháme vám maximalizovat vaše pole působnosti, chránit a zvyšovat hodnotu společnosti. Víme, jak vás strategicky umístit do okruhu správných partnerů. Posilujeme váš osobní profil a staráme se o nejdůležitější záležitosti. Naše komunikace s vámi probíhá na denní bázi. Radíme a podporujeme vás během důležitých změn a v krizových situacích.

Vytváříme koncepty, které posilují váš profil a vyvolávají reakce na pozadí aktuálních otázek a zpráv. Kritická témata zachytíme v počátku a dále je rozvíjíme. Dokážeme přesně identifikovat vaši cílovou skupinu a zvolit správné komunikační kanály.

SPOTŘEBITELSKÁ KOMUNIKACE

Kreativní příběhy

Chcete-li oslovit a inspirovat spotřebitele, je zapotřebí důkladně analyzovat veškeré informace a následně s nimi pracovat při vytváření kontextu, který přiměje spotřebitele k akci. Kontext celé kampaně šíříme prostřednictvím správných kanálů, se záměrem informovat, iniciovat dialogy a tvořit vztah se zákazníkem. Pouze ti, kteří jsou schopni vytvořit pouto mezi spotřebitelem a značkou, jsou v dnešním konkurenčním prostředí považováni za partnery na trhu. Sledujeme za vás názory v reálném čase a nabízíme flexibilní dialogy, které můžete kontrolovat a vyhodnocovat. Vyhledáváme potenciální fanoušky, stoupence a komunity relevantní pro vaši značku.

Vztahy s médii

V dnešní době může být novinářem prakticky každý. Jediné, co potřebujete, je smartphone nebo přístup k internetu. Blog, twitterový účet nebo kanál na YouTube si založíte velmi rychle. Každý jedinec s trochou odvahy, talentu a štěstí může oslovit miliony lidí. Rozumíme jazyku žurnalistů i blogerů, a to jak online, tak offline. Díky tomu umíme připravit ty nejrelevantnější kampaně pro lokální, národní i mezinárodní média.

Vztahy s influencery

Jaký smysl má zajímavý příběh, pokud o něm nikdo neví? Kromě dobrého konceptu a značky potřebujete influencery, kteří váš příběh šíří úspěšně dál. Úzká spolupráce se správnými influencery je základním prvkem PR strategie ve vztahu spotřebitel – produkt. Influenceři ovlivňují cílovou skupinu a mají vliv na její nákupní chování. Propojujeme vás s digitálním světem online marketingu, sociálními sítěmi, klíčovými influencery, ale i dalšími aktéry a včetně veřejné sféry. Identifikujeme různorodé prostředky, které vám umožní vést dialog těmi správnými kanály.

Employer Branding

Zaměstnávat, motivovat a udržet stávající zaměstnance: Kvalitní lidské zdroje jsou základem úspěšného řízení a komunikace. Velká konkurence mezi zaměstnavateli vyžaduje promyšlenou komunikaci. Tradiční reklamní inzerát sám o sobě nestačí. Budování vztahů s příslušnými akademickými institucemi, PR lidských zdrojů a komunikace na sociálních sítích se rychle staly nezbytnou součástí náborového marketingu.

Co je na vaší společnosti zajímavé? Jakými argumenty přesvědčíte potenciální uchazeče? Je vaše značka dostatečně atraktivní? Vytváříme autentické zaměstnavatelské značky. Pomůžeme vám představit vaši společnost jako atraktivního zaměstnavatele. Specializujeme se na employer branding, který jde ruku v ruce s náborovým marketingem.

KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉM PRŮMYSLU

Věc důvěry

Zdraví je věcí důvěry. Důvěra mnoha aktérů v odvětví zdravotní péče se však zřetelně snižuje. Současně toto odvětví prochází radikálními změnami, které urychluje několik trendů: masivní tlak na zvyšování výdajů v systémech zdravotní péče, konec období tak zvaných trháků farmaceutického průmyslu a s tím související hledání nových obchodních modelů. Současně se mění komunikační vzorce pacientů, zdravotnických pracovníků, plátců, influencerů a politiků. Digitalizace zásadně změnila způsob, jakým pacienti získávají informace a současně vznikají zcela nové koncepty jako na příklad Quantified Self. Správný způsob komunikace je pro obchodní úspěch ve zdravotnictví stěžejní více než kdy jindy.

Silné příběhy a zprávy na míru, které jsou nezávislé na komunikačních kanálech

Váš příběh je středem všeho, co děláme. Vypracováváme relevantní zprávy i v případě komplikovaných témat. Určíme správný komunikační mix a jednáme ve vašem zájmu s maximální přesností vůči zdravotnickým pracovníkům, pacientům, plátcům a politické scéně. Silné příběhy a zprávy na míru jsou založeny na přesných analýzách, které můžeme poskytnout díky odborným znalostem v oblasti zdravotní péče. Koncepce našich kampaní pokrývá celé spektrum komunikace od vztahů s médii až po formát rozhovorů, od mediální spolupráce až po inzerci, reklamu, webcasty a filmy.

Spolehlivá identifikace trendů a dobré vztahy s odborníky v oblasti zdravotnictví

Zejména v oblasti zdravotnictví je přístup k odborným znalostem a nejnovějším trendům důležitější než kdy jindy. MSL úzce spolupracuje s externími odborníky z oblasti zdravotnictví a zároveň využívá mezinárodní odborné znalosti v oblasti zdravotní péče v rámci sítě MSL. Znalosti a zkušenosti těchto partnerů začleňujeme do poradenství, které vám poskytujeme. Navíc pro vás udržujeme a zajišťujeme kontakty v oblasti zdravotnictví, v akademické sféře, odborných skupinách a mezi významnými politickými činiteli.

KRIZOVÁ KOMUNIKACE

Zvláštní výzvy – změna a krize

V potenciálně kritických procesech změn nebo v krizových situacích poskytujeme profesionální plánování scénářů na základě komplexních monitorovacích nástrojů. V době krize vám poskytujeme intenzivní a proaktivní podporu, případně zajistíme službu 24 hodin denně a zastaneme funkci externí tiskové kanceláře.

Připravujeme zprávy a plán komunikace, jejichž prostřednictvím informujeme, aktivujeme a zapojujeme zaměstnance, obchodní partnery, akcionáře, novináře a širokou veřejnost. Úzce spolupracujeme s těmi, kteří se podílejí na procesech změny: právní firmy, účetní a firemní poradci.

UDRŽITELNOST A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zpracováváme strategie společenské odpovědnosti firem (CSR), které spočívají v identifikaci různých sociálních a environmentálních otázek ovlivňujících každodenní činnost společnosti. Vytváříme platformy, jejichž prostřednictvím spolupracujeme komunitami a podporujeme je k dosažení sociálních a environmentálních cílů.

Aktivity společenské odpovědnosti přizpůsobené potřebám spotřebitelů poskytují konkurenční výhodu, vedou k růstu obratu a současně ke zlepšení společenských a environmentálních podmínek, které jsou považovány za důležité pro zájmové skupiny ve společnosti.

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE A SOCIÁLNÍ MÉDIA

Digitální komunikace utváří pověst značek, společností a institucí

Nástup sociálních médií zásadně změnil způsoby komunikace. Ať už se jedná o Facebook jako platformu pro šíření virálního obsahu, Twitter jako všeobecnou dialogovou platformu, Instagram jako prostředek nového typu vizuální komunikace, nebo bloggery jako nové tvůrce veřejného mínění – digitální komunikace je dnes kolem nás téměř vždy a všude.

Ať už si to přejí nebo nikoli, jsou značky, společnosti a instituce také součástí této komunikace. Sociální sítě dnes často spouštějí krize. Proto je velmi důležitá příprava na prevenci a zvládání takových situací. Pokud jsou tyto výzvy řešeny správným způsobem, pak oblast digitálních a sociálních médií nabízí více příležitostí než rizik.

Umístění vašich témat na web a jejich komunikace

Pomáháme klientům porozumět digitální komunikaci a efektivně ji využívat. Měříme pověst firem a značek a posilujeme ji prostřednictvím cílené výměny mezi zúčastněnými stranami. Cílem je vytvořit stálý dialog a přínosnou výměnu informací mezi společnostmi a institucemi a jejich cílovými skupinami a dalšími aktéry takovým způsobem, aby mohly být platnou součástí této digitální komunikace.

Co děláme

Konverzace & spolupráce
Vyprávění příběhů v digitálním prostředí
Monitoring & analytika
Vztahy s influencery
Grafický design & video

Člen skupiny Publicis One v České republice

Michal Procházka, MSL Director

Tel: +420 234 711 111
Fax: +420 234 711 199

E-mail: michal.prochazka@mslgroup.cz

Lion Communications s.r.o.
Divize MSL
Jankovcova 23, Praha 7, 170 00